Eden Foundation

Eden Foundation

Grunnlagt 1985 i Sverige
Aktiv i Tanout, Niger, siden 1987

 

Livet i Tanout, slideshow 2/15

Previous
Sahel

Sahara
ørken
Next
 

Eden har arbeidet her siden 1987 og har en feltstasjon 13 km. syd for Tanout.